+662 9657257 vasan.afs@gmail.com
 

About Us

" All Problems One Solution"

Absolute Food Solutions (Thailand) เราเป็นบริษัทเทรดดิ้งและที่ปรึกษา ที่เชียวชาญเรื่อง อาหารโดยเฉพาะ เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและการตลาดที่พร้อมให้คำปรึกษาร่วมกัน เพื่อให้ได้โซลูชั่น ที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าทุกประเภท

ภารกิจ

เลือกสรรวัตถุดิบ และ ส่วนผสมที่ดีที่สุด และ ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

Start April 2020, Copy Right 2020 Power By Absolute Food Solutions - Thailand Co.,Ltd.