+662 9657257 vasan.afs@gmail.com

Hom Mali Rice with Cricet Protein Drink

 

Product Description

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องวันทน์กมล

หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิต “ข้าวกล้องหอมมะลิมรกตออร์แกนิค” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ข้าวกล้องเขียวออร์แกนิค” เป็นหนึ่งในข้าวที่หาทานยากเนื่องจากต้อง
อาศัยความใส่ใจอย่างมาก ข้าวจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนที่เมล็ดข้าวจะสุกเต็มที่ซึ่งเรียกว่าก่อน ระยะพลับพลึงซึ่งต้องมีการนับวันเพื่อทำการเก็บเกี่ยว เมล็ดข้าวที่ได้ภายนอกเปลือกจะเป็นสี
เหลืองแต่ภายในเมล็ดจะเป็นสีเขียวนวล

จากงานวิจัยพบว่าข้าวกล้องเขียวมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบด้วยสาร GABA เส้นใยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก แร่ธาตุและวิตามินชนิดต่างๆ
ที่สูงกว่าข้าวกล้องธรรมดาซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมอง ยังสามารถช่วยป้องกันโรค หัวใจ ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานปกติ และยังช่วยรักษาอาการมือเท้าบวม ข้าวกล้องเขียว
ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความหอม นิ่ม และอร่อยที่มากกว่าข้าวที่สุกเต็มที่อีกด้วย

นอกจากข้าวกล้องเขียวออร์แกนิคและข้าวกล้องออร์แกนิค ทางกลุ่มยังมีความ

ต้องการพัฒนาแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพกพาได้สะดวก ง่ายต่อ การบริโภค มีสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในหนึ่งมื้ออาหาร จึง ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวกล้องหอมมะลิผสม จิ้งหรีด ที่มากด้วยโปรตีน กรดอะมิโน, โอเมก้าบี, ไคติน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกันได้ทำการวิจัยพบว่า จิ้งหรีดคือหนึ่งในแมลงที่นับเป็นสุดยอด อาหารหรือซูเปอร์ฟูดส์ (Super foods) อย่างแท้จริง โดยผลการวิจัย ล่าสุดพบว่าการกินจิ้งหรีดช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ เติบโตเพิ่มจำนวนขึ้น ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย มีบทบาทส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยรวม และไม่เป็นอันตรายแม้บริโภคในปริมาณมาก ทาง องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) จึงได้ยกให้จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความสะดวกและยั่งยืน เนื่องจากการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและไม่ก่อปัญหาระบบความสมดุลของ ธรรมชาติด้วย จะเห็นได้ว่าแมลงคืออาหารอนาคต ของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในระดับ นานาชาติ

Wankamol Brown Rice Group Community Enterprise

A group of farmers determined to grow “Organic emerald jasmine brown rice” or knows as
“Organic green brown rice” that is difficult to find because it requires extra attention to
grow. Rice is harvested before the grain is fully ripened, which is post harvesting phrase.
Therefore, farmers need to count the days to harvest. The hull is yellow outside but green
inside.  Researches shown that green brown rice contains more nutrients compared to normal brown
rice, with higher in GABA, fibers, carbohydrates, fat, proteins, phosphorus, iron, mineral and
various vitamins. Therefore, green brown rice is beneficial to the body in many ways, such as
improve nervous system and brain, prevent heart disease, helps the digestive system work
normally and also helps to treat swollen hands and feet. Green brown rice, rich in nutritional
value is also famous for its softness and deliciousness comparing to fully ripened rice.

Apart from organic green brown rice and organic brown rice, the group
also wish to develop rice into portable processing product that is easy
to be consumed and contains enough nutrients to meet the needs of
one meal. Therefore, the group made an instant beverage product
“Hom Mali Rice with Cricket Protein Drink” that is rich in proteins,
amino acids, omega-B and chitin. American scientists have done a
research showing that cricket is one of the insects that truly count as
super food. A recent research has shown that eating crickets helps the
beneficial bacteria grow in the intestines, helps reduce inflammation in the body and
plays a role in improving the immune system as a whole. It is also not harmful even consuming large quantities. The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has
therefore recommended crickets as a convenient and sustainable protein source. As raising
crickets is environmentally friendly and harmless to the natural balance system, insects
could be as the future food of the world that would be truly accepted internationally.

Comment facebook.

Related products

 
Start April 2020, Copy Right 2020 Power By Absolute Food Solutions - Thailand Co.,Ltd.