+662 9657257 vasan.afs@gmail.com

Organic Roasted Hom Mali Rice

 

Product Description

อำเภอเมยวดี มีชื่อเรียกเดิมว่า “บ้านหนองอีเมย” ในสมัยก่อนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทุ่งนาป่าละเมาะ ที่อุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆอาศัยอยู่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนบ้าง
เล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีอาชีพ เสริมทำไร่, ทำสวน, และหัตถกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลชมสะอาด เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการทำเกษตรปลอดภัย จึงริเริ่มวิถีการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับ ทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ทางกลุ่มยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากวัตถุดิบ ในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่ส่วนมากเป็นสตรีและผู้สูงอายุ จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวหอมมะลิคั่วผสมใบเตยที่มากด้วยประโยชน์ ดังนี้

คุณสมบัติของชาข้าวคั่ว

• มีสารแกมม่า โอไรซานอล ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนการทำงานของร่างกาย
• มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและช่วยชะลอความแก่
• มีวิตามินอี (อัลฟา-โทโคฟิรอล) ช่วยลดคลอเรสเตอรอล
• มีกรดไขมัน โอไมก้า 3, 6 และ 9 ช่วยบำรุงสมองและความจำ
• มีธาตุเหล็ก แคลเซียม สังกะสี และธาตุแมงกานีส ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
• ช่วยกระตุ้นการเผาพลาญ สร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์เม็ดเลือดแดง

คุณประโยชน์ของชาใบเตย

• ช่วยบำรุงสมอง บำรุงประสาท
• ช่วยบำรุงหัวใจ และลดความดันโลหิต
• ช่วยขับปัสสาวะและรักษาโรคเบาหวาน
• ช่วยบรรเทาอาการปวดจากโรคเกี่ยวกับไขข้อ
• ช่วยดับกระหายคลายร้อน แก้อาการอ่อนเพลียทำให้สดชื่น
จากวัตถุดิบหลักข้าวหอมมะลิที่มากด้วยคุณประโยชน์และผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์ที่
ปลอดภัยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องดื่มชาที่ตระหนักถึงสุขภาพของคนในครอบครัวส่งต่อ
ไปยังผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจในความปลอดภัย สบายใจเมื่อได้ดื่ม
… เครื่องดื่มชาจากเมยวดี

 

Chom Sa-at Organic Rice Manufacturer Community Enterprise

Moei Wadi district, formerly known as “Baan Nong I Moei”. In the past, the area was an
abundant forest with various kinds of wild animals. Most of the area is lowland plains
interspersed with little upland. The soil is sandy loam. Most of the people are farmers who
have extra works in farming, gardening and household handicrafts.
Chom Sa-at Organic Rice Manufacturer SMCE arose from recognizing the importance of safe
agriculture and therefore, initiated an organic farming method to provide safe products to
family members. In addition, the community also wants to develop products that benefit
from local ingredients to meet the needs of community members who are mostly women and
elderly. Therefore, the community produced the drink “Organic Roasted Hom Mali Rice with
Pandan Leaves Tea” which has many benefits as follow:

Benefits of roasted rice tea

• With gamma oryzanol to stimulate the body’s hormones
• With antioxidants which helps prevent cancer and slow down aging
• With vitamin E (alpha-tocopherol) which helps reduce cholesterol
• With fatty acids, Omega 3, 6 and 9 to nourish the brain and memory
• With iron, calcium, zine and manganese which helps prevent heart disease
• To help stimulate the metabolism and strengthening the red blood cell walls

Benefits of Pandan leaves tea

• To nourish the brain and nerves
• To nourishes the heart and lower blood pressure
• To help diuretic and cure diabetes
• To help relieve pain from arthritis
• To help quench thirst and relieve tiredness and refreshing
From jasmine rice, the main ingredient that is rich in benefits and planted from safe organic
farm, transformed into tea beverage processing safe and secure product, which produced
because the community cares about the health of family members and would like to pass the
caring on to consumers. Comfortable when drinking… Organic Roasted Hom Mali Rice with
Pandan Leaves Tea.

Comment facebook.

Related products

 
Start April 2020, Copy Right 2020 Power By Absolute Food Solutions - Thailand Co.,Ltd.